Friday, June 29, 2012

making a decision: pro + contra (+ free printable!)


It is always hard to decide: to be or not to be, to do or not to do, to buy or not to buy. To face this dilemmas, I would like to share my pro and contra list! In the end of this article you can find a file to downnload with this template. Enjoy!

Всегда трудно решать: быть или не быть, сделать или не сделать, купить или не купить. Чтобы помочь решить эти задачи, я хочу поделиться с вами моим списком за и против! В конце этой статьи ты сможешь скачать себе такой удобный шаблон, который поможет тебе с решениями. Приятного чтения!

Ez mindig nagyon nehéz, döntést hozni: lenni vagy nem lenni, csinálni vagy nem csinnálni, megvenni vagy nem megvenni. Ahhoz hogy megkönnyítsem a döntéshozatal folyamatát, szeretném veled megosztani a pro-contra lisámat, melyet a cikk végén megtalálhatsz és letöltheted! Remélem segíteni fog a nehéz helyzetekben! Jó olvasást:)My current list is about whether I should buy the Caran d'Ache Luminance 6901 pencils or not. You can write on the grey bar on the top of the list whatever you want: starting from everyday things till complicated matters!

Мой сейчасний чписок о том, купить ли мне карандаши от Каран д'Аш Луминанс 6901 или нет. В серый квадрат на верху списка можно вписать что угодно: от самых простых каждодневных дел до запутанных и сложных проблем.

Az én mostani listám arról szól, vajon megyvegyem-e a Caran d'Ache Luminance 6901 ceruzákat vagy sem. A lista tetején található szürke négyzetbe bármit beleírhatsz: kezdve a legegyszerűbb mindennapi dolgokkal legkomplikáltabb problémákig bezárólag!


Here are some pros and contras for my list: you can see that there are more pros than contras, though some contras are really really strong ( like "very expensive", " I already have a bunch of pencils").
In this way you will able to see the whole thing in one, and very clearly; because if I don't write a list like this I tend to forget some essential things that doesn't hppen when I have everything written on this list. 
Don't forget, preparing and thinking over is already half-decision! 


Вот несколько за и против с моего списка: заметно, что "за" больше, чем "против"; но всё же некоторые "против" очень веские ( как "очень дорогие","у меня и так много карандашей"). 
В такой форме можно всю проблему оценить в её целостности; когда я не составляю такой список, я часто упускаю очень важные детали, чего не случается, когда я пишу всё в список.
Не забывай, подготовка и обдумывание- уже пол решения!


Itt van néhány pro és contra az én listámból: lehet látni, hogy több a pro mint contra, de azért vannak olyan contrák, amik nagyon súlyosak ( pl. "nagyon drága", " már amúgy is egy csomó ceruzám van"). 
Ilyen formában teljesen átláthatóvá teheted a problémádat és már egy egészként tekintheted át; amikor én nem írom a listát hajlamos vagyok elengedni több fontos részletet, ami nem fordul elő amikor mindent próbálok leírni erre a listára.
Ne felejtsd el, a felkészülés és az átgondolás folyamat már fél döntés!The free template(click on the picture):
  
Бесплатный шаблон(кликни на картинку): 

Az ingyenes minta(katt a képre):


No comments:

Post a Comment